Ako nakupovať

Na stránke Gojiberries.sk je prevádzkovaný internetový obchod, prostredníctvom ktorého je ponúkaný tovar s možnosťou objednania tovaru na dobierku. Tovar si kupujúci môže objednať pomocou objednávkového formulára na webovej stránke, alebo zaslaním objednávky na e-mailovú adresu, alebo telefonicky. Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky od predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky vyplnením objednávky, e-mailom alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail a spôsob doručenia.
 3. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
 5. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 Dodacie lehoty a doprava

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne.
 2. Vo všeobecnosti je termín expedovania tovaru od 1 do 3 dní od dátumu overenia objednávky.
 3. Tovar posielame ako poistenú zásielku.
 4. Nezodpovedáme za:
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou, príp. telefónnym číslom objednávateľa

Povinnosti kupujúceho

 • kupujúci sa zaväzuje skontrolovať neporušenosť obalov a prevziať tovar
 • v prípade zistenia poškodenia obalu, si od prepravcu vyžiadať potvrdenie o poškodení obalu zásielky a informovať nás o tejto skutočnosti
 • zaplatiť za tovar pri jeho prebratí vo výške, ktorá je uvedená na obale zásielky
 • v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru

Vrátenie tovaru

V prípade, že nie ste s tovarom spokojní, zašlite nám ho nepoškodený späť na našu adresu obyčajným poisteným balíkom do 7 dní od prebratia tovaru. Peniaze za vrátený tovar Vám zašleme priamo na účet. Peniaze za poštovné a balné nevraciame. 

Ceny tovaru 

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetvej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v našom internetovom obchode, to znamená, že ceny môžu byť zmenené, v prípade, že sa menila ich nákupná, dovozná cena alebo sa ceny menili z dôvodu vyššej moci (tzn. politické udalosti vnútroštátne alebo zahraničné, zmeny cien, sadzby DPH a pod.)

Záručná doba

Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený, alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka. 

Reklamačné podmienky

Prípadné poškodené kusy alebo kusy určené na výmenu nám pošlite späť na našu adresu spolu s originálnym dokladom o zakúpení (s faktúrou) a priložte sprievodný list, v ktorom zdôvodníte vrátenie tovaru. Balík posielajte ako poistenú zásielku. V prípade poškodenia balíka pri preprave, už pri preberaní poškodeného balíka požiadajte prepravcu o potvrdenie, že balík ste preberali už poškodený. V prípade, že s obalom je poškodený aj objednaný tovar, obratom nám ho zašlite späť. Náklady na úhradu škody budeme vymáhať od prepravnej spoločnosti. Ostatné reklamácie budú vybavované podľa platného obchodného zákonníka. 
Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené po dodávke tovaru

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a využívať tieto údaje len pre svoje vnútorné potreby a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil. 
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch.

Prevádzkovateľom je:

Certifikáty

biologica bio-siegel eu-bio-logo produkt ekologickeho zemedelstvi fairtrade

Design Filip Jánoš; Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

TOPlist